BPH - Ett avelsverktyg för uppfödare

Beteende & Personlighetsbeskrivning Hund

Vi bryr oss om våra hundars mentalitet!
Därför får Ni som köper hund från oss förtur till en plats på ett BPH.

Vi blev rasens första BPH Diplomerade uppfödare, med 5 Zoli-Dares hundar som gått BPH kunde jag ansöka i början på maj 2018.