Yachtis Tiara Aztadotter

Zia

Dansk Svensk Gårdshund

Meriter:  Very Good i öppenklass 2018

 Hälsa: patella UA Ögonlyst UA 2018 HD A ED UA (0) PLL fri från föräldrar.

Gått Beteende- & Personlighetsbeskrivning Hund

Planeras få sin första kull 2019

MultiCh MultiW Fedderet's Bambi

Mira

Dansk Svensk Gårdshund

Titlar: DK VV-13 FI UCH NO UCH SE UCH SE V-10 SE VV-15 WVW-15

Hälsa: patella UA Ögonlyst UA 2009 HD A

Pensionerad avelstik, numera glad veteran