Vad gäller när man vill bli fodervärd hos oss?

Tik

Om man funderar på att ta en tik på helfoder så är reglerna att uppfödaren har rätt att ta max två (2) kullar med minst en levande valp som uppnår 5 veckor innan tiken fyller 7 år.  Avtalstiden är dock 5 år. Så om det är en tikvalp man sätter på foder så är det längst tills tiken fyllt fem(5) år och 2 månader som gäller.

GÄLLER TIK
1. Överlåtaren förbinder sig att inte överlåta sina rättigheter enligt detta avtal på annan än fodervärden.


2. Överlåtaren disponerar tiken vid parning högst 3 veckor, vid valpning högst 3 veckor före och upp till 10 veckor efter valpningen. Transport av dräktig tik längre än 50 km får inte ske, utom till veterinär, inom 2 veckor före beräknad valpning, enligt gällande lagstiftning.


3. Överlåtaren ska i god tid meddela fodervärden då tiken ska paras.


4. Fodervärden är skyldig att hålla tiken disponibel för överlåtaren, då denne önskar nyttja tiken för parning, valpning och – om avtalet även innefattar sådan rättighet – för utställning och/eller tävling/prov. Överlåtaren har rätt att disponera hunden högst 2 dagar före utställning/tävling/prov och högst 2 dagar därefter. Samtliga kostnader hänförliga till avel/utställning/tävling/prov bekostas av överlåtaren.


5. Fodervärden är skyldig att omedelbart vid varje löpnings början meddela detta till överlåtaren.

Hane

Om man funderar på att ta en hane på helfoder har uppfödaren rätt att använda hanen till max sex (6) kullar med minst en levande valp som uppnår 5 veckor. Avtalstiden gäller tills hunden fyller 7 år. Avtalstiden är dock 5 år. Så om det är en hanvalp man sätter på foder så är det längst tills hanen fyllt fem(5) år och 2 månader som gäller.

GÄLLER HANHUND
1. Överlåtaren förbinder sig att inte överlåta sina rättigheter enligt detta avtal på annan än fodervärden. Överlåtarens avelsrätt omfattar parningar på såväl egna som andras tikar.


2. Överlåtaren disponerar hanhunden i samband med parning så lång tid som som behövs för att få tik parad. Om denna tid överstiger 4 dagar,ska överlåtaren särskilt underrätta fodervärden.


3. Överlåtaren ska i god tid, dock senast 7 dagar i förväg, meddela fodervärden då överlåtaren önskar använda hanhunden för parning.


4. Fodervärden är skyldig att hålla hanhunden disponibel för överlåtaren, då denne önskar nyttja hanhunden för parning enligt ovan, och – om avtalet även innefattar sådan rättighet – för utställning och/eller tävling/prov. Överlåtaren har rätt att disponera hunden högst 2 dagar före utställning/tävling/prov och högst 2 dagar därefter. Samtliga kostnader hänförliga till avel/utställning/tävling/prov bekostas av överlåtaren.

Allt annat är anmälningsbart.

Vill man läsa mer så finns avtalet att läsa HÄR

Länken öppnas i nytt fönster, klicka upp länken på sidan & öppna upp i Adobe Acrobat Reader