Vi planerar att delta på dessa utställningar 2018:

Januari

Valputställning 13/1

Februari

Inget inplanerat

Mars

Östek 3/3

April

Inget inplanerat

Maj

Danmark x 3, 11-13/5

Gimo 27/5

Juni

Norge 2-3/6

Leksand 9-10/6

Eskilstuna 16-17/6

Juli

Kommer mer info!

Augusti

Kommer mer info!

September

Kommer mer info!

Oktober

Kommer mer info!

November

Kommer mer info!

December

Kommer mer info!