Vi planerar att delta på dessa utställningar 2018:

Januari

Valputställning 13/1

Februari

Inget inplanerat

Mars

Östek 3/3

April

Inget inplanerat

Maj

Inget inplanerat

Juni

Norge 2-3/6

Juli

Kommer mer info!

Augusti

Kommer mer info!

September

Kommer mer info!

Oktober

Kommer mer info!

November

Kommer mer info!

December

Kommer mer info!