Vi fick 1 Brasileirokull på 8st 13/4-18.  Alla valpar hittade till slut egna hem och vi ser fram emot att få följa dem i sina nya familjer.

Vi planerar nya brasileiro valpar 2019. Se planerade valpar för mer information.