Valpar 2018

Vi har fått 1 Brasileirokull 2018. 

Se Aktuella Valpar för mer information.

 

Vi planerar nya brasileiro valpar 2019.